Què Oferim?

Serveis

Els nostres serveis

És el moment de confiar en aquells que et poden ajudar. Kripton, com a assessoria integral, t’oferim solucions en tots els àmbits de la teva activitat empresarial. Consulta tots els serveis que podem proporcionar-te segons les teves necessitats:

Un bon assessorament comptable i fiscal pot estaviar-te temps i diners.

A Kripton t’oferim gestionar tota la teva comptabilitat i fiscalitat, aplicant totes les desgravacions, deduccions o bonificacions possibles amb l’objectiu de minimitzar l’impacte fiscal al teu negoci. També analitzem la situació financera de la teva empresa i et donem les solucions més adequades per a la teva continuïtat i viabilitat, a través del nostre equip d’experts.

La nostra assessoria fiscal està preparada per a l’assistència i representació dels nostres clients davant dels requeriments d’Hisenda, la inspecció tributària i/o d’altres organismes oficials.

 

Des de l’Àrea de gestió comptable i fiscal realitzem:

 • Assessorament comptable/fiscal permanent i resolució de tots els seus dubtes.
 • Estudis econòmics individualitzats de la situació de cada negoci.
 • Confecció i tramitació de qualsevol tipus de comptabilitat:
  • Societats Mercantils.
  • Estimació Directa Normal.
  • Estimació Directa Simplificada.
  • Estimació Objectiva Singular per Mòduls.
  • Si s’escau, els comptes anuals de les empreses, la confecció dels llibres oficials i de totes les declaracions trimestrals i anuals que han de ser presentades a l’Agència Tributària.
 • Assistència, representació i defensa davant la Delegació d’Hisenda de qualsevol control-inspecció a la qual hagi de sotmetre’s la teva empresa.
 • Estudi, confecció i gestió de tots els impostos als quals estiguin subjectes:
  • Societats.
  • IVA.
  • Impost sobre la Renda i Patrimoni.
  • Activitats professionals o empresarials.
  • Impost sobre Successions i Donacions.
  • Estudi i càlcul de l’Impost sobre Transmissions i Actes Jurídics Documentats.
  • Declaració d’ingressos i pagaments.
  • Declaracions de lliuraments i entregues a compte de capital, treball i lloguers. Guanys patrimonials i imputacions de renda, entre d’altres.
  • Declaracions censals.
  • Declaració d’operacions intracomunitàries.
  • Confecció i presentació a l’intrastat.

La millor especialització en la gestió de recursos humans de la teva empresa.

Realitzar tot tipus de gestions en l’àmbit laboral de la teva empresa és molt fàcil. Amb Kripton no et caldran desplaçaments perquè tots els tràmits es poden fer on-line o a través dels nostres visitadors, que es personaran sempre que sigui necessari, al teu negoci. La nostra experiència és garantia d’un bon servei.

 

Des de l’Àrea Laboral oferim:

 • Resoldre consultes laborals de qualsevol tipus.
 • Gestionar afiliacions i cotitzacions de la Seguretat Social, confeccionant el RLC/RNT, rebuts de salaris, contractes de treball, altes i baixes de treballadors de la teva empresa.
 • Expedients de regulació d’ocupació. Des de l’estudi a la teva presentació.
 • Seguiment i assistència a les inspeccions de Treball en causes laborals.
 • Assistència i defensa davant els jutjats de qualsevol demanda laboral.
 • Assessorament en matèria de negociació col·lectiva.
 • Assessorament sobre la gestió del personal. Estudi personalitzat per a resoldre els conflictes a la teva empresa.
 • Altes, tramitacions d’autònoms i gestió dels pagaments mensuals.
 • Expedients d’incapacitat, jubilació, viduïtat, etc.
 • Assistència en SMAC (Servei de Mediació i Arbitratge de Catalunya).
 • Expedients d’estrangeria. Informació sobre els tipus de permisos i sobre autoritzacions de treball. També et resolem els dubtes sobre l’estat dels expedients, gestionem les incidències en la tramitació i els possibles recursos davant la Delegació del Govern a Catalunya. Tramitem les renovacions de permisos de treball, residència temporal, reagrupament familiar, sol·licitud de nacionalitat i tramitació de visat.
 • Prevenció de Riscos Laborals. T’oferim un pla de prevenció com a sistema de gestió adaptat a la teva empresa. També et proporcionem un manual de coordinació d’activitats, un servei d’assessorament i assistència davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Per mantenir-te al dia dels canvis que afecten el teu sector.

Kripton t’informarà permanentment sobre totes les normatives que afecten la teva empresa, ja siguin d’àmbit estatal, autonòmic o local.

 Des de Gestió i tramitació mercantil oferim:

 • Assessorament mercantil i redacció de contractes.
 • Ampliacions i reduccions de capital.
 • Assessorament en operacions de reestructuració societària (fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat i bescanvi de valors).
 • Dissolucions i liquidacions de societats mercantils, civils, comunitats de béns i associacions.
 • Constitució de societats mercantils, civils, comunitats de béns i associacions.
 • Modificacions dels òrgans d’administració (nomenaments, renovacions, cessaments i revocacions).
 • Modificació d’Estatuts (canvis de denominació, domicili, etc.).
 • Inscripció d’escriptures i altres documents als Registres Mercantils i de la Propietat pertinents.
 • Tramitació de la Declaració Censal 036, 037 i IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) d’inici, variació o cessament d’activitat davant l’administració d’Hisenda corresponent.
 • Tramitació del Certificat Electrònic per a la realització per Internet de tràmits i actuacions davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Per mantenir-te al dia dels canvis que afecten el teu sector.

Kripton t’informarà permanentment sobre totes les normatives que afecten la teva empresa, ja siguin d’àmbit estatal, autonòmic o local.

  Des de Gestió ambiental, Sanitària i industrial oferim:

 • Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. Tramitació de la documentació tècnica necessària davant els ajuntaments. Col·laboració amb enginyers i arquitectes especialitzats en tots els sectors de l’activitat econòmica.
 • APPCC. Assessorament, si cal, en la implantació d’aquest sistema de control de la qualitat.
 • Documentació administrativa. Preparació de qualsevol tipus de documentació per a presentar a les administracions per a mantenir les empreses correctament legalitzades.
 • Modificació de les instal·lacions: adequació de locals comercials o industrials per a quaselvol tipus d’activitat.
 • Estudis per a reduir el consum energètic de les empreses.
 • ISO. Sistema de Gestió de la Qualitat.
 • Implantació de les mesures i controls adients per al compliment de la Llei de Protecció de Dades, d’acord amb allò que estipula la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPD).

Per a nosaltres els clients són la nostra prioritat, ho demostrem amb la nostra actitud i el nostre tracte personal i professional. Ens mantenim propers i atents a les necessitats dels nostres clients, aportant solucions competitives i de qualitat. Promovem la millora contínua i la innovació en processos, productes i serveis, per assolir la màxima qualitat, contribuint a la competitivitat dels nostres clients. Ens comprometem amb un servei de qualitat, tenim la certificació ISO que assegura rigor en el mètode de treball.

 

La nostra feina és identificar, analitzar i avaluar el risc a assegurar i ens encarreguem de la contractació de la pòlissa. Mentre el contracte és vigent, revisem capitals, primes, garanties, i controlem els possibles nous riscos. En cas de sinistre, fem la seva tramitació i ens caracteritzem per la comunicació constant als nostres clients de totes les gestions que realitzem per resoldre’l.
Som especialistes en segments de petita, mitjana i gran empresa dedicada al món de la fleca. També disposem de solucions asseguradores per particulars.

Oferim un ampli portafoli de productes asseguradors:

 

Per a empresa

 • Responsabilitat Civil Col·lectiva del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona, especifica per als agremiats, única per al sector del pa.
 • Responsabilitat Civil Professional, R.C. Mediambiental, R.C. D&O Administradors i Directius, Ciber Seguretat.
 • Danys, multirisc pime, multirisc comerç, productes especials totalment negociats per als teus centres de treball.
 • Assegurança d’indemnització per baixa laboral.
 • Col·lectius de: salut, accidents, accidents de conveni.
 • Flotes de vehicles.
 • Altres rams: Transports, Construcció…

 

Per a particulars

 • Llar, comunitats de propietaris.
 • Vida , decessos, accidents, assistència en viatge, plans de pensions i estalvi.
 • Auto, motocicleta, ciclomotor, quads, patins elèctrics, bicicletes, embarcacions.
 • Protecció de lloguers.

 

 

Com a agència vinculada d’assegurances, Kripton treballa amb moltes de les companyies líders, no només d’àmbit nacional sinó també de la Unió Europea.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, premi l'enllaç per a més informació política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Traduir »